Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de ‘Nederland ICT Voorwaarden’, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840, van toepassing.Onze ‘Overeenkomsten van Opdracht’ en ‘Tussenkomst overeenkomst’ zijn gebaseerd op de door de Belastingdienst op 8 november 2016 onder nummer 913-16-122206 beoordeelde overeenkomsten.Op onze inhuur zijn de ‘Algemene Inkoopvoorwaarden’, welke op 23 november 2016 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer CRM_973777, van toepassing.